Internationell expansion

Nu börjar Huborys internationella expansion!  Hubory har tecknat avtal med en partner i Storbritannien. Samarbetet syftar till att etablera Hubory på den expansiva och stora fibermarknaden. Storbritannien är kanske den mest intressanta marknaden i hela Europa för företag som verkar inom fiber och bredbandsaffären. Bakgrunden till det är att regeringen beslutat om väldigt ambitiösa mål och inrättat kraftfulla initiativ för att stimulera fiberutbyggnaden. Jämfört med Sverige har fiberutbyggnaden knappt börjat – i Sverige passerar vi snart 90% utbyggnad och motsvarande siffra i Storbritannien är drygt 10%. Sverige ses som ett föregångsland när det kommer till fiberutbyggnaden och flera av de utmaningar som Huborys lösningar adresserar har redan uppstått och kommer med all säkerhet att bli allt mer påtagliga. Hubory har i samband med detta partnerskap redan kunnat identifiera stora affärsmöjligheter som kommer kunna ge nya intäktsströmmar redan under 2020. Mer information och detaljer kring detta partnerskap och Huborys internationella expansion kommer löpande att presenteras på hubory.com!

sv_SE