Förenklad orderhantering för Stadsnätets tjänsteleverantörer i Sollentuna

Sollentuna Energi och Miljö, SEOM, äger, driftar och förvaltar stadsnätet i Sollentuna kommun. Nätet är väl utbyggt och når ca 22 000 adresser där 11 tjänsteleverantörer erbjuder tjänster med hastigheter upp till 1000Mbit/s.

Att alltid stäva efter att förenkla för sina kunder är en självklarhet för SEOM och ett konstant fokus för företaget. Under 2018 beslutades att undersöka möjligheterna att förenkla hanteringen av beställningar och adresser för tjänsteleverantörerna. Efter att ha sökt av marknaden på aktörer som kunde komplettera befintliga system på effektivt sätt och samtidigt erbjuda den förenkling och möjlighet till automatisering som marknaden efterfrågar inleddes dialog med Hubory.  Under februari 2019 tecknades avtal och implementationen påbörjades snart därefter.

Genom att ansluta stadsnätet till Hubory HUB kan samtliga tjänsteleverantörer i nätet hantera beställningar via Huborys gränssnitt (webb och API). För tjänsteleverantörerna innebär detta att de når ytterligare adresser i samma gränssnitt som de, sedan tidigare, är vana vid att arbeta med. För SEOM innebär en anslutning till Hubory betydligt mindre intern administration – målbilden är att 100 % av alla transaktioner som rör beställningar ska gå genom Hubory. Den stora praktiska skillnaden blir att tjänsteleverantörerna helt själva sköter sin orderhantering vilket sannolikt även kommer att leda till färre fel och bättre datakvalitet.

Genom att flytta administrationen av nybeställningar, avbeställningar, upp & ned-graderingar till tjänsteleverantörerna har vi inte bara förenklat och effektiviserat. Vi tror även denna förändring bidrar till en bättre upplevelse för invånarna i kommunen som är anslutna till nätet. Tjänsteleverantörerna får nu möjligheten att ge omedelbar service till sina kunder i stadsnätet, vilket ökar möjligheten för kunden att få hjälp direkt av sin leverantör utan onödiga dröjsmål. Det faller helt i linje med vår målbild ”vi förenklar din vardag”, säger Fredrik Hansén, Stadsnätschef SEOM.

Från och med 2019-09-10 kommer samtliga tjänsteleverantörer ha möjlighet att använda Hubory för orderhantering i SEOMs nät.

Vi är otroligt stolta över att vår lösning får förtroendet att hantera en del av samarbetet mellan SEOM och deras tjänsteleverantörer. Vi ser det som ett kvitto på vi har lyckats etablera en lösning på marknaden som, genom att förenkla för både stadsnätet och tjänsteleverantörerna, adderar ett stort värde vilket är precis det vi hela tiden strävar efter. Vi ser nu fram emot att utveckla samarbetet med SEOM och gemensamt hitta ytterligare sätt att förenkla på ett sätt som gynnar alla inblandade, inte minst kunderna i nätet säger Johan Hagert, VD Hubory.

sv_SE