Hubory Tjänsteleverantörs HUB

HUBORY ON-WEB

Hubory ON-WEB är vår webb-applikation Användarvänlighet och snabbhet har stått i fokus när vi har utvecklat ON-WEB. Nya funktioner tillkommer kontinuerligt med en enkel designregel – vi ska inte behöva någon manual för ON-WEB

HUBORY API

API är en förkortning på Application Programming Interface. Ett API är nödvändigt för att koppla ihop olika system – vilket i sin tur är nödvändigt för att förenkla och skapa automation. Våra API:er följer branschstandard.

Med Hubory Orderhantering får Stadsnätet en lösning där tjänsteleverantörer kan hantera sina ordrar via ett användarvänligt webbgränssnitt (ON-WEB) eller via API. API:et följer branschstandard och ON-WEB ska vara så enkelt att använda att det inte behövs en manual. Genom Hubory Orderhantering kan tjänsteleverantörer hantera nya ordrar, uppgraderingar, nedgradering, flyttar och avaktiveringar. Funktionen stödjer direktprovisionering (sekunder) och schemalagd provisionering.

Orderhantering i ON-WEB innehåller även möjligheter för en tjänsteleverantör att göra urval och exportera data. Exempelvis ordrar lagda under en viss period.

Hubory Orderhantering är helt unik genom att tjänsteleverantörerna använder samma gränssnitt till flera olika Stadsnät.

Hubory Felhantering innehåller funktioner för felanmälan och felsökning. Tjänsteleverantören gör en adressökning och Hubory håller ordning på vilken access i nätet som avses. I de nät som erbjuder felsökning visas, i ON-WEB, en ögonblicksbild på statusen på länken vilket gör det möjligt för tjänsteleverantörer att avgöra om en felanmälan är nödvändig eller om felet ligger hos slutkunden.  

Om tjänsteleverantören vill göra en felanmälan följer länkinformationen med felanmälan och skjuts direkt in i ärendehanteringssystemet alternativt hanteras ärendet i Hubory ON-WEB och genom mail notifikationer. Eventuella personuppgifter sparas så länge ärendet är öppet och raderas permanent när ärendet är stängt.  

Hubory Felhantering är helt unik genom att tjänsteleverantörerna använder samma gränssnitt till flera olika Stadsnät.

Med ett Digitalt Orderflöde kan Stadsnätet erbjuda kunderna ett smidigt och snabbt orderflöde där anslutningsavtalet signeras digital med BankID och sedan arkiveras i ett e-arkiv. Denna lösning fungerar alldeles utmärkt på egen hand men blir naturligtvis extra effektiv när den integreras mot system som hanterar adresser och byggprocessen.

Varje år sker det över 300 000 adressförändringar enligt Postnummerservice. Det betyder att sannolikheten att adresserna i era system är 100% korrekta är ganska liten. Därför har vi byggt en adress-tvättmaskin som kontrollerar, verifierar och rättar till felaktiga adresser. Lösningen rättar till enklare fel, inklusive stavfel, och strukturerar upp adressen så att gatuadressen, gatunummer, gatulittera (uppgång) och så vidare hamnar i separata fält. Vi har även möjlighet att berika adressfilen med information som kommersiell fastighetsägare och koordinater.

Utan korrekt adressinformation är det näst intill omöjligt att bygga automatiska lösningar vilket är bakgrunden till vår adress-tvättmaskin.

Stadnät som använder Hubory Orderhantering, Felhantering och Digitalt orderflöde har möjlighet att få relevant data presenterad i en modern dashboard eller via anpassade rapporter. Vilka dagar i månaden kommer det in mest nya beställningar och hur trendar olika tjänster (bredbandshastigheter) är frågor som Hubory Dashboard kan svara på när som helst och hur som helst.

Lägger ert Stadsnät mycket tid på fakturaunderlaget till era tjänsteleverantörer varje månad?

Tjänsteleverantörer i Öppna nät / Stadsnät gillar API:er eftersom det är ett effektivt sätt att bygga bort manuellt arbete. Det finns en API standard på marknaden och arbetet med nästa version är i full gång – Hubory är delaktiga i det arbetet.

Genom att ansluta Stadsnätet till Hubory behöver Stadsnätet inte fundera mer på API förvaltning eller att hantera frågor från tjänsteleverantörer som vill använda API. Den typen av frågor kan man helt enkelt skicka vidare till Hubory.

Har ni en aktiveringsportal, laddar ni upp adresser till MDB2 eller har ni utmaningar med att synka adressdata mellan Provisioneringssystem och Ärendehanteringssystem. Vi kan integrationer och hjälper gärna till att sy ihop en mer automatisk hantering.

Hubory Stadsnäts HUB

För tjänsteleverantörer som verkar i Öppna nät. Samla alla stadsnät i ett enda gränssnitt och arbeta smartare, snabbare och mer effektivt. 

Marknaden förväntar sig omedelbar service och vi är övertygade om att tjänsteleverantörer behöver bli bättre på att möta sina kunder i de digitala kanaler och vid den tidpunkt som kunden själv väljer. Automatiska funktioner som använder sig av modern teknik (AI, NLP) kräver API:er (tillgång till relevant data och relevanta system). För att lyckas leva upp till förväntningarna på omedelbar service behövs en effektiv API-HUB som samlar funktioner och data från stadsnät och kommunikationsoperatörer och tillgängliggör funktionalitet på ett enkelt sätt. Därför har vi tagit fram Hubory Stadsnäts-HUB. 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

sv_SE