Investor Relations

Kallelse till extra bolagsstämma

2019-11-13
Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 november 2019 kl. 09 i bolagets lokaler på Östermalmsgatan 87E, Stockholm.

Nyemission

Styrelsen i Hubory har beslutat genomföra en nyemission med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019. Nyemissionen omfattar högst 10 000 000 aktier, teckningstiden pågår 17/6 – 1/7 2019.

Kallelse till årstämma

2019-03-25
Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till årsstämma den 25 april 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Östermalmsgatan 87E, Stockholm

sv_SE
en_GB sv_SE