Om Hubory

Affärsmodellen Öppet nät och de svenska Stadsnäten är två anledningar till att Sverige idag har ett av världens bästa fiberinfrastruktur. Öppna nät, som affärsmodellen kallas, bjuder in till en sund konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer (TL) vilket leder till bra priser och breda tjänsteutbud. 

En utmaning för både tjänsteleverantörer, stadsnät och nationella kommunikationsoperatörer (KO) som verkar inom Öppna nät är att det finns många olika sätt att hantera grundläggande funktioner som beställning och felanmälningar i näten. För tjänsteleverantörer som verkar nationellt finns det idag över 70 olika avtalsparter med olika rutiner för beställning och felanmälan. 

Hubory samlar flera av dessa avtalsparter i en robust API-HUB och gör relevanta funktioner tillgängliga via en enda anslutning – antingen genom vår användarvänliga webb-app (ON-WEB) eller via ett branschstandardiserat API. 

Med Hubory får Stadsnätet en teknikpartner som hanterar, förvaltar och utvecklar gränssnitten mot tjänsteleverantörerna med målet att tjänsteleverantören ska kunna administrera så mycket som möjligt helt själva. Tjänsteleverantörerna får en lösning som samlar flera stadsnät i ett gränssnitt vilket gör det möjligt att arbeta mer effektivt och ge en snabbare och bättre service till slutkunderna.

Mål

Genom att ansluta så många öppna nät som möjligt till vår API-HUB gör vi det enklare för tjänsteleverantörerna att arbeta mer effektivt. På köpet sparar Stadsnäten enormt mycket tid genom att vi bygger bort manuellt arbete. Allt från att ta emot ordrar till att generera fakturaunderlag. Vårt mål är att bidra till bättre kundupplevelser genom mindre manuellt arbete

Vision

Förenkla genom automation är vår melodi. Automation betyder för oss att flytta administrationen så nära själva slutkunden som möjligt. När slutkunden själv kan sköta administrationen minskar risken för fel och hanteringen går snabbare. I praktiken betyder det att vi bygger bort manuell hantering genom moderna och innovativa lösningar.

Hur

Genom att anpassa lösningen till Stadsnätens förutsättningar och Tjänsteleverantörers behov har vi idag en marknadens vassaste gränssnitt för hantering av ordrar och fel i öppna nät. Och tack vare nöjda användare som kontinuerligt ger oss värdefull feedback så kommer den bara att bli bättre och bättre.